EXPANDED POLİSTREN (EPS)

EXTRUDE POLİSTREN (XPS)

Isı iletkenliği düşük ve sabittir. şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişmez. Isı iletkenliği düşüktür, ancak şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişir.
EPS ısı yalıtım levhalarında köpük oluşturmak için kullanılan şişirici gaz (pentan) ozon tabakasına zarar vermez, iklim değişikliklerine sebep olmaz. XPS ısı yalıtım levhalarında köpük oluşturmak için HCFC ler kullanılmaktadır. Bu gazların kullanımı ozon tabakası veya iklim üzerindeki istenmeyen etkileri sebebiyle yakın gelecekte terk edilecektir. Günümüzde Avrupada’ki tesislerde şişirici gaz olarak CO2 kullanımına geçilmiştir. XPS üretiminde kullanılan şişirici gazların çevreye verdikleri zarar azaldıkça ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenlikleri artmaktadır.
EPS üretiminde şişirici gaz olarak kullanılan hava ile yer değiştirme hızı yüksektir. Üretimi takiben birkaç gün içerisinde ısı iletkenliği sabit değere ulaşır ve zamanla kötüleşmez.  XPS üretiminde kullanılan şişirici gazın hava ile yer değiştirmesi aylar sürer. Şişirici gazın yerini hava aldıkça levhaların ısı iletkenliği artar.
EPS üretim maliyeti ve dolayısı ile fiyatı daha düşüktür. Aynı ısı yalıtım düzeyi daha düşük maliyetle sağlanır.   Üretim teknolojisinden dolayı maliyet ve dolayısı ile fiyatı daha yüksektir.Aynı ısı yalıtım düzeyi için daha yüksek fiyat ödenmesi gerekir.
EPS geniş bir yoğunluk arasında üretilebilir. Uygulamaya en uygun seçeneği sunar, kaynak israfına sebep olmaz. XPS ancak yüksek yoğunluklarda üretilebilir. Uygulamanın gerektirdiğinden daha yüksek yoğunluklarda kullanmak zorunda kalınabilir. Bu da maliyetin artması demektir.
EPS kapalı gözeneklidir. Su emme değeri düşüktür. Yüksek yoğunluklarda çok düşük değerlere çekilebilir. XPS kapalı gözeneklidir. Kapalı gözenek oranı EPS den fazladır. Su emme oranı çok düşüktür.
Buhar direnci geniş bir alanda değiştirilebilir. Uygulamaya uygun ürün seçilebilir. Dış cephe uygulamalarında avantajlıdır. Buhar direnci yüksektir. Dışarıdan yapılan uygulamalarda gereksiz bir direnç oluşturur, içeriden uygulamalarda avantajlıdır.
Eğilme dayanımı vardır. Eğilme dayanımı yoktur.
Esnek hale getirilerek ses yalıtımı amacı ile de kullanılabilir. Esneme kabiliyeti yoktur, ses yalıtmı amaçlı kullanılamaz.
Uzun ömürlüdür. Uzun ömürlüdür.
B1 sınıfı malzemedir. B1 sınıfı malzemedir.
Avantajlı olduğu uygulamalar : Dış duvar yalıtımı, klasik teras çatı yalıtımı, yüzer döşeme. Avantajlı olduğu uygulamalar : Özellikle soğuk iklimlerde içeriden ısı yalıtımı, klasik ve ters çatı uygulamaları, ağır trafik yükü olan döşemeler, basınçlı su etkisinde dışarıdan bodrum duvarı yalıtımı. 
Mümkün olan uygulamalar : Kiremit örtülü çatılarda kiremit üstü veya altı, yüzer döşeme. Mümkün olan uygulamalar : Kiremit örtülü çatılarda kiremit üstü veya altı, yüzer döşeme.
Ters çatı uygulamalarında kullanılmaması uygundur. Basınçlı su etkisinden bodrum duvar uygulamalarında kullanılmaması uygun olacaktır. Yüzer döşeme uygulamalarında kullanılamaz. Dış yalıtım uygulamalarında kullanılmaması daha uygundur.