Genleştirilebilir Polistiren, küresel tanecikler halinde, şişirici ajan olarak Pentan içeren ve Stiren’in polimerizasyonu sonucunda elde edilen termoplastik bir malzemedir. Genleştirilebilir Polistiren’in dönüştürme prosesi Su buharı vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup bir dakikadan kısa bir sürede taneciklerin hacmi orjinal hacminin 40 katına ulaşabilmektedir. Genleştirilmiş Polistren üretim prosesinde beş[...]